HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Vũng TàuBước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị và chọn quản trị hệ thống.

Giao diện trang quản trị như sau: