HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Vào menu chức năng, chọn Tổng hợp thông tin.

Bước 2: Chọn đơn vị hành chính và thông tin sẽ hiển thị như sau.