HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Vào menu Chức năng, chọn Tạo chuyên đề.

Bước 2: Chọn điều kiện, click lên bản đồ chọn vùng cần tìm kiếm.