HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Chọn menu Tìm đường, chọn 2 hoặc nhiều điểm.
Bước 2:Thông tin về đoạn đường đi sẽ được hiển thị trên bản đồ.