HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Vào menu danh mục bản đồ chọn Quy hoạch sử dụng đất.

Bước 2: Chọn huyện, xã, tờ thửa cần tìm. Thông tin về tờ thửa sẽ được hiển thị như hình.