HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1:
+ Đăng nhập hệ thống.
+ Vào menu chức năng, chọn Thêm mới, chỉnh sửa, bổ sung thông tin.

Bước 2: Thao tác chỉnh sửa đối tượng.