HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Vào menu chức năng, chọn tra cứu tìm thông tin.

Bước 2: Khung tra cứu thông tin, chọn nội dung, dữ liệu giá trị, nhấn Tìm.