HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Bà Rịa - Vũng TàuBước 1: Danh mục bản đồ, chọn địa hình – độ cao.

Bước 2:
+ Chọn hình thể cần vẽ tại Công cụ phân tích địa hình. Vẽ hình đã chọn.
+ Ứng dụng sẽ phân tích và sau thông tin độ cao/độ sâu lớn, nhỏ, trung bình tại vùng đã vẽ.

Ngoài ra, click 1 điểm trên bản đồ độ cao sẽ hiển thị thông tin thuộc điểm đó.