HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS Vũng TàuBước 1: Vào menu chức năng, chọn Tổng hợp và tạo đồ thị.

Bước 2: Chọn các điều kiện và nhấn Tạo đồ thị.